PROGRAM BAŞVURULARI

  Programa başvuruda bulunmak isteyen okulların, derneğin resmi internet sitesi (https://gikad.org/) üzerinden Katılım Formuna ulaşarak, formu doldurup genelsekreter@gikad.org e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

YEŞİL OKULLAR VE DOĞANIN GENÇ SAVUNUCULARI PROJESİ

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Uluslararası Final Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi (Final Çevre), KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliği içerisinde, 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı Kayıt Dönemi 6 Ekim 2022 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu proje ile ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, iklim krizi, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla çevre bilinci konusunda duyarlılık oluşturarak, bu duyarlılığı davranışa dönüştürmek ve bunun sürekliliğini sağlanmak amaçlanmıştır.

Proje kapsamında, Yeşil Okullar Programı dahilinde “Yeşil Bayrak” ödülü verilmesinden dolayı bu proje hem bir program hem de bir ödül planıdır.

Yeşil -Okullar Programı’na;

 • okul öncesi eğitim kurumları,
 • ilkokullar,
 • ortaokullar,
 • liseler,
 • ilköğretim düzeyindeki çocuklara özel eğitim veren kurumlar katılabilmektedirler.

 

AMAÇ

 

Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile ÇEVRE KULÜBÜ (ÇK)’nün eğitim kurumlarında kurulmasıyla öğrencilerde çevre bilinci konusunda duyarlılık oluşturularak, bu duyarlılığı davranışa dönüştürmek ve bunun sürekliliğini sağlanmak amaçlanmıştır.

 

Program dahilinde yaptıkları çalışmalar ve verdikleri çevre eğitimi ile başarı sağlamış okullara “Yeşil Bayrak” ödülü verilmesi sebebiyle bu proje hem bir Program hem de bir ödül planıdır.

 

GİRİŞ

 

Çevre Kulubü (ÇK) çalışmaları kapsamında;

 

 • Bir öğrencinin, ilköğretim döneminden sonra, lise ve üniversitede okurken de çevre çalışmalarında aktif yer almasını sağlamak,

 

 • Bir öğrencinin aldığı eğitimler doğrultusunda bilgilerini okul sonrası yaşantısında da kullanabilmesini sağlamak,

 

 • Öğrencilerin kazandıkları çevre bilincini çevresine aktarmak ve güç birliklerini sağlamak,

 

 

Bu çalışmalar, öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki danışman öğretmenleri ve Koordinatör ile koordineli olarak yürütülecektir.

 

Çevre Kulubü (ÇK)’nde Çalışacak Öğrencilerin Seçiminde Aranan Özellikler

 

 

 1. ÇK çalışmalarına kendi istekleri ile katılmalı ve çalışmaları gönüllülük esasına dayanmalıdır.
 2. Okumayı seven, çevre okur yazarlığı kazanmaya hazır olan, çevre sorununun olumsuz sonuçlarını kavrayabilen, gerektiğinde konu ile ilgili pratik çalışmalara katılabilecek durumda olmalıdır.
 3. Okulda ve okul dışında çevresi ile iyi iletişim kurabilmeli, karşısındakini sabırla dinleyip tartışabilmelidir.
 4. Toplantı, ağaçlandırma çalışmaları, eğitim, kampanyalar ve benzeri etkinliklerde okul arkadaşlarını organize edip, yönlendirecek yapıda olmalıdır.

 

 

Çevre Kulubü Görev Tanımı ve Okullarda Yeşil Bayrak Uygulaması

 

Sürdürülebilir çevrenin yaratılması ve yaşatılması açısından yeterli ve kaliteli eğitim almış nesiller yetiştirilerek çevrenin korunması, geliştirilmesi ve çevre yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, çocuklarımızın eğitildiği okullarımızın temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi, bu konuda gayret gösteren okullarımızın “Yeşil Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirilmesi Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.

 

 • Bakanlık tarafından düzenlenecek sertifika ile hazırlanacak olan  “ Yeşil   Bayrak”, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından söz konusu okullara takılacaktır.

 

 • Düzenlenen sertifika bir yıl süreli geçerli olacaktır.

 

Çevre Kulubü Başkanı

 

ÇK Başkanı’nın temel görevi; ÇK’da görev alan arkadaşları ile birlikte, okul ve çevresindeki gönüllüler arasında koordinasyonu sağlamak, arkadaşlarına gerekli konularda yardım etmek, faaliyetlerini ve çalışma raporlarını hazırlamak, yıllık faaliyet planının uygulanmasına öncü ve yardımcı olmaktır.

 

Çevre Kulubü Başkan Yardımcısı

 

ÇK Başkan Yardımcısının temel görevi; ÇK başkanının bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek, ÇK başkanının görevlerine yardımcı olmaktır. Bir kişiden fazla ÇK Başkan Yardımcısı olabilir.

 

Gönüllü Kaydı Sorumlusu

 

Gönüllü Kaydı Sorumlusunun temel görevi; Gönüllü Formlarını sağlanmak, gönüllü kaydı yapmak, gönüllü olmak isteyenlere hedefleri anlatmak, gerektiğinde gönüllü kaydı ile ilgili sorunların çözülmesini sağlamaktır. Bir kişiden fazla Gönüllü Kaydı Sorumlusu olabilir.

 

Pano Sorumlusu

 

Pano Sorumlusunun temel görevi; ÇK yazılar ve basında yer alan haberlerin takibini yaparak okul bünyesinde pano ve gazete hazırlanmasını sağlamaktır.  Pano Sorumlusu okulunun  uygun görülen bir bölümünü Vakıf çalışmaları için ( afîşleme, pano hazırlama, stant vb. ) kullanabilecektir.

 

Organizasyon Sorumlusu

 

Organizasyın Sorumlusunun temel görevi; ÇK takımı tarafından eğitim öğretim dönemi başında planlanan faaliyetlerin organizasyonunu yapmak ve öncü rolü almaktır.

 

Danışman Öğretmen

 

Danışman Öğretmenin temel görevi; ÇK toparlanmasında yardımcı olmak, grupta danışman olarak yer almak ve yıllık faaliyet planının uygulanması için ÇK gönüllüleri ile birlikte çalışmalar yapmaktır.

 

Çevre Kulubü Görevleri

 

Çevre Kulubünün görevleri aşağıdaki belirtilen faaliyetleri kapsamaktadır.

 

 • Okul bünyesinde ÇK oluşturup görevli listesini çalışma şemasına uygun olarak tamamlamak,

 

 • Takımdaki tüm görevli öğrencilerin başvuru bilgi formlarını doldurulup ÇK’ne teslim etmek (sadece ÇK görevli öğretmenler tarafından doldurulacaktır.),

 

 • Görev tanımları çerçevesinde faaliyet göstermek,

 

 • Çevre yayınlarını okuyup okutarak, çevresindekilerle bu bilgiyi paylaşmak,

 

 • Ülkemizin çevre sorunlarına maruz kalması sonucunda oluşacak tehlikeyi okulunda tanıtmak ve etkin bir kamuoyu oluşturmak,

 

 • Oluşturulacak eğitim seminerlerini en iyi şekilde takip etmek, anlamak ve bilgileri aile fertleriyle ve çevresiyle paylaşmak,

 

 • Her gönüllü ÇK için ayda en az bir gönüllü kaydı yapmak,

 

 • Her 3 ayda bir çalışma raporlarını Danışman öğretmeni aracılığı ile koordinatöre iletilmek

 

 

ÇEVRE KULÜBÜ (ÇK) UYGULANACAK OKULLARDAKİ ÇALIŞMA PLANI

 

Çevre Kulübü uygulanacak okullardaki çalışma planı aşağıdaki kapsamda gerçekleştirilecektir.

 

 • Çalışması yürütülecek okullar eğitim öğretim dönemi başında  tespit  edilir ,

 

 • Temsilciler veya Gönüllü Sorumluları, ÇK takımı olan okullarda uygulanan ve uygulanacak olan programla ilgili toplantılar yaparak, gönüllüler ile birlikte yıl içinde uygulanacak programı belirler,

 

 • ÇK uygulanması planlanan okulların müdürleri ve rehber öğretmenleri ile ÇK ekibi ve/veya temsilciler ön görüşme Bu görüşmede, ÇK ve uygulanacak program hakkında bilgi verilir,

 

 • ÇK kurulması planlanan aday okullarda faaliyetlerde bulunabilmek için Milli Eğitim, Gençlik ve Spor bakanlığı’ndan izin alınır,

 

 • ÇK kurulması onayı alınan okullarda, ÇK şeması  doğrultusunda   belirlenen öğrencilerin bilgi formları Gönüllü Sorumluları tarafından toplanır, Proje Koordinatörüne gönderilir,

 

 • ÇK Sorumlusuna ulaşan ÇK Şeması doğrultusunda okullara görevlendirme yazıları yazılır ve ÇK kurulmuş olur,

 

 • Kasım ayında, okullar faaliyet planındaki her ay uygulanacak eğitim programları ve gezilere katılımda kendileri için uygun tarihleri belirlerlenir,

 

 • Danışman öğretmenler düzenli  yapılan faaliyetleri, ÇK Koordinatörüne

 

ÇEVRE PROJE OLİMPİYATLARI

 

Bütün dünyada artan çevre sorunlarının çözümünde ve çevrenin korunup iyileştirilmesinin temelinde çevre eğitimi yatmaktadır. Bu eğitim insanın doğduğu andan itibaren başlayıp, ölene kadar olması ve uygulanması gereken bir eğitim sürecidir.

 

Çevre Proje Yarışması’nın amacı; ülkemizde ve dünya’da artan çevre sorunlarının çözülmesi ve çevrenin korunup iyileştirilmesi konusunda gençlerin bilinçlendirilmesidir.

 

Organizasyonun hedefleri şunlardır;

 

 1. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi,
 2. Çevreye duyarlı, olumlu ve kalıcı davranış değişikliklerinin kazandırılması,
 3. Doğal, kültürel, tarihi ve sosyoestetik değerlerin korunması,
 4. Problemlerin çözümünde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak proje geliştirmek suretiyle görev almalarının sağlanması.

 

Doğa’nın Genç Savunucuları Çevre Proje Olimpiyatı Katılım Kuralları

 

İnsanlığın ortak mirası olan dünyadaki sağlıklı hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynakları ve gezegenimizdeki tür çeşitliliğini yok eden unsurlara karşı biyoloji, fizik, kimya, sağlık ve sosyal bilimler yönüyle hazırlanan projeler, Çevre Proje Yarışmasına katılabilir.

 

Yarışmaya KKTC’deki bütün İlköğretim ve Lise öğrencileri katılabilecektir. Yarışmaya her okuldan üç proje katılabilecektir.

 

Proje, en fazla iki (2) öğrenci ve (1) Danışman Öğretmen ile hazırlanabilir. (Bir öğrenci iki ayrı projeyle yarışmaya katılamaz. )

 

Kırtasiye malzemelerinin temini ve panoda sergilenecek olan dokümanların hazırlanması yarışmacıların yükümlüğündedir.

 

Öğrenciler, jürinin sorduğu sorulara cevap vererek projelerini savunacaklardır.

 

Projelerin değerlendirilmesinde; konu seçimindeki ve hazırlığındaki özgünlük, bilimsellik, ekonomiklik, güncellik, uygulanabilirlik, sergi düzeni, proje raporunun açık ve anlaşılabilir olması, projenin sonuca ulaşabilmesi gibi kriterler esas alınacaktır.

 

Doğa’nın Genç Savunucuları Çevre Proje Olimpiyatı Değerlendirme Kurulu

 

Değerlendirme kurulu KKTC’de eğitim veren Üniversitelerin çevre konularında uzman öğretim görevlileri Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinden oluşacaktır.

 

Jüri Değerlendirme Başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 1. Bilimsellik (20 PUAN)

 

 • Projenin anlaşılırlığı
 • Amaca uygun bilgilerin toplanması ve yeterliliği
 • Uygun metodların kullanılması
 • Verilerin Değerlendirilmesi – Bilgilerin Sentezlenmesi
 • Projenin amacıyla elde edilen sonuçların birbiriyle örtüşmesi
 • Kaynakların zenginliği ve kullanımı

 

 1. Projeyle elde edilen sonuçların insana ve çevreye katkısı (20 PUAN)

 

 1. Projeyle vurgulanmak istenen düşüncenin orijinalliği (15 PUAN)

 

 1. Projenin sonuçlarının uygulanabilirliği (15 PUAN)

 

 1. Düşüncenin ilk defa çalışılıyor olması (Orijinalliği) (10 PUAN)

 

 1. Öğrenci/lerin  projenin         hazırlanma         sürecindeki         ayrıntılara         hakimiyeti (10 PUAN)

 

 1. Sunuş tekniğindeki açıklık, netlik ve pano düzeni (10 PUAN)

 

 

EĞİTİMCİLER İÇİN EĞİTİM

 

Proje kapsamında eğitim verecek öğretmenlere, çevre eğitimi kapsamında hizmet içi eğitim verilecektir. Hizmetiçi eğitimde yerel uzmanlar ile yurtdışından gelecek konunun uzmanları eğitim vereceklerdir.

 

Eğitimin amacı;

 

 • Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak,

 

 • Çevre ile ilgili konularda aktif katılım sağlayacak, olumsuzluklara karşı tepki oluşturacak, bireysel çıkarların toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini kavratmak,

 

 • Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların sonucunda insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak,

 

 • Çevre bilinci sağlıklı bir çevrede yaşamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul ettirmek,

 

 • İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin vazgeçilmez nitelikte oluşunu, çevre kavramının günümüzde kazandığı boyutları, çevrenin ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de yeni yaklaşımlarla ele alınması gereğini öğretmektir.

 

Bunun için eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel materyaller ile uygulamaya ağırlık verilecektir.

PROGRAM BAŞVURULARI

Programa başvuruda bulunmak isteyen okulların, derneğin resmi internet sitesi (https://gikad.org/) üzerinden Katılım Formuna ulaşarak, formu doldurup genelsekreter@gikad.org e-posta adresine göndermeleri rica olunur.