GİKAD’tan “Siyah Bileklik “ Kampanyası

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD, Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek, Kuzey Kıbrıs’ta bu kapsamda verilecek mücadelede her zaman öncü ve aktif rol oynayarak, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara katkı yapacaklarına vurgu yapan bir basın bildirisi yayınladı.

GİKAD ayrıca, basın bildirisinde, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma evinde yaşayan kadınların, ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla “Siyah Bileklik “ kampanyası başlattığını da duyurdu.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde, Dünya Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü’nde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin  ‘’ Hayatın yarısı ‘’ olan kadınların, her türlü şiddetle, yolunun kesilmesine karşı, her zaman mücadele içinde olacağına vurgu yapıldı.

Basın bildirisinde, GİKAD’ın sadece Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde değil,  her zaman ve her şartta,  kadınların eşit haklara kavuşması, üzerlerindeki toplum şiddetinin son bulmasının takipçisi olacağına da dikkat çekildi.

GİKAD’ın hedefinin, kadınların, tüm ekonomik faaliyetler, yanında, bilim, sanat, siyaset, eğitim ve bürokraside de sadece katılımcı değil yön verici olarak yer almalarına katkı sağlamak olduğunun hatırlatıldığı basın bildirisinde, GİKAD’ın, kadınların toplumda, siyasetten ekonomiye, bilimden sanata, bürokrasiden sosyal yaşama, her alanda aktif ve yön verici rol üstlenmeleri konusunda karşılarına çıkarılacak her türlü engelin ortadan kaldırılması için yılmadan çalışacağına vurgu yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu, bunu görmezden gelmenin ise çok daha da büyük bir suç olduğunun vurgulandığı bildiride, kadına yönelik psikolojik, ekonomik, sosyal, fiziksel ve cinsel şiddetin kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Bildiride,  GİKAD’ın kadına şiddetin kabul edilemez olduğuna dikkat çekmek ve şiddete maruz kalan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan kadınların ihtiyaçlarına bir katkı sağlamak için ‘’SİYAH BİLEKLİK ‘’ kampanyası başlattığı da açıklandı.

Kampanya satışından elde edilecek gelirin, şiddete maruz kalan ve yaşamlarını Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evinde sürdüren kadınların, ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kullanılacağının belirtildiği bildiride, “ 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü’nde, GİKAD olarak, kocaman bir  ‘’Biz‘’  olma çağrısı yaparak, toplumun her bir bireyini “Siyah Bileklik” kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz ”dendi.

Bildiride,  şiddet nedeniyle yaşama hakları ellerinden alınan tüm kadınlar da rahmetle anılırken, GİKAD’ın, Kadına yönelik şiddetin son bulması ve şiddet kaynaklı acıların hiç yaşanmaması için mücadeleye devam edeceğinin altı çizildi.

Kaynak: Sosyal Girneli gazetesi https://www.girneligazetesi.com/gikadtan-siyah-bileklik-kampanyasi/