Bugünün çocukları, yarının girişimcileri protokolü imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Genç İş Adamları Derneği (GİAD), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ortak Girişimcilik Eğitimi Protokolü imzalandı.

Proje uzman ekibi Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, Dr. Aslı Geylan ve Tuğberk Seçkin, GİAD/GİKAD üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve proje öğretmen grubu katılımıyla “Ada’nın Girişimci Çocukları” projesi gerçekleşecektir. Bugün gelinen noktada gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerde girişimci tutum ve davranışlarını teşvik etmede ilk ve orta öğretim dâhil her düzeyde, girişimcilik eğitimlerinin önemi anlaşılmıştır. Bu nedenle; girişimcilik eğitiminin temelleri (yenilikçi ve yaratıcı düşünceye yönelik bilgi ve beceriler) çok daha erken yaşlarda şekillenmeye ve teşvik edilmeye başlanmalıdır.

Girişimcilik kavramının anlaşılması, fikirden eyleme dönüşen girişimcilik sürecinin deneyimler yoluyla kazandırılması ve bir fırsatın değerlendirilmesi aşamaları, genel girişimci davranışı oluşturmaya yönelik girişimcilik eğitiminin temelini oluşturur. Bu projenin amacı ise ada genelinde 6 farklı bölgede seçilecek pilot okullardaki ortaokul düzeyinde 7. sınıflarda eğitim alan öğrencilerin, girişimcilik kavramını tanımalarını ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte proje ile öğrencilerin hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Proje ada genelinde tekrar edilebilir olmakla birlikte, önce bölgesel sonra da ulusal boyutta da uygulanabilecek ve aynı zamanda model alınabilecek niteliktedir. Ayrıca proje kazanımları dikkate alındığında, elde edilen bilgi ve beceriler, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinde fayda yaratacak özelliktedir. Projede görev alan ilgili öğretmenlerin göstereceği çabalar doğrultusunda, girişimcilikle ilgili çeşitli faaliyetler okul yönetimlerinin iradesine bağlı olarak tekrardan gerçekleştirilebilecektir.

Kaynak: Gündem Kıbrıs